SOME OF KYOTO'S ATTRACTIONS

Blossom time

Blossom time

Kinkakuji

Kinkakuji

Gion Matsuri

Gion Matsuri

Rock Garden Tofukuji

Rock Garden Tofukuji

Nijo-jo

Nijo-jo

Kiyomizu Area

Kiyomizu Area

Geiko in The Gion

Geiko in The Gion

Fushimi Inari

Fushimi Inari

Heian Shrine garden

Heian Shrine garden

Ryozen Kannon

Ryozen Kannon

Garden Arashiyama

Garden Arashiyama